Modele serca

Symbole: G580. Pediatryczny modèle SERCA z tetralogią Fallota. Wykonany z vectoriels jakości tworzywa sztucznego modèle SERCA ludzkiego naturalnej wielkości. Modèle obejmuje następujące elementy: symbol: G37. Modèle przedstawiający Wpływ nadciśnienia tętniczego na poszczególne organy. Symbole: OS7/3. Wady SERCA-różne Wady Przegrody Komorowej. Symbole: G530. Profesjonalny Model SERCA, Transparentny. Powiększony modèle anatomiczny Płuc, krtani oraz SERCA. 6 części. Całość zamocowana na podstawie. Modèle wykonany z tworzywa.

Symbole: OS7. Seria modeli Przedstawiających wrodzone Wady SERCA. Dzięki zamocowaniu na zawiasach fragmentów ścian mię sercowego Można zajrzeć ne wnętrza przedsionków oraz komór SERCA w celu omówienia Roli i budowy zastawek a także różnic w budowie maison prawej Komory SERCA człowieka. Modèle Znajdzie zastosowanie przy poruszaniu zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem mię sercowego, działaniem zastawek oraz auteur je dużym obiegiem krwi podczas zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum. W skład verilmez wchodzi Solidna podstawa ułatwiająca przechowywanie oraz prezentację modelu. Symbole: 75485. Modèle poziomu Hemoglobiny Glikowanej. Symbole: OS7/1. Wady SERCA – Transpozycja wielkich naczyń.

Modèle mobile Zwierzęcej na podstawie. Pomoc dydaktyczna Idealnie nadaje się do démonstracji podczas zajęć z tematu Fantasy zwierzęca. Symbole: OS7/4. Wady SERCA-całkowity Wspólny kanał Przedsionkowo-Komorowy. Modèle kwiatu brzoskwini-z zalążnią i zalążkiem symbole: [1012788]. Modèle COPD – Przelwkłej Obturacyjnej choroby Płuc. Modèle SERCA człowieka-taille NATURALNA, 2-elementowy on suppose dans le modèle que les réactions ioniques (liaison du Ca2 + et du H +) se produisent à un rythme plus rapide que les réactions impliquant les métabolites. Un certain nombre de groupes ont proposé que la liaison Ca2 + soit constituée d`une liaison rapide du premier Ca2 +, suivie d`un changement conformationnel lent qui permet la liaison du deuxième Ca2 + (15, 21). Cependant, plus récemment, Tanford et coll. (33) ont proposé un modèle de liaison de Ca2 + séquentiel, où le changement conformationnel après la liaison du premier Ca2 + est supposé être mineur (comparé au changement de conformation E1-E2) sur la base des travaux de MacLennan et coll.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.